Yogaforskning och föreläsningar

 

Artiklar om yoga och forskning av Marian Papp (min vetenskapsblogg är mer uppdaterad)

Artikel i Yoga För Dig yoga och hjärnan


Intervju om yogaforskning i Friskispressen, Sveriges största träningstidning här


Se mina resultat där jag gjorde "konditionsyoga" på syreupptagningsförmågan, programmet jag testade låg jag på 50 % av VO2max här


Hur påverkas andningshållningstiden av Fysisk Hatha Yogaträning efter 12 veckor (34 personer). (differensen ses i diagrammet) här


Artikel om inversionernas effekter. Svensk Idrottsforskning här


Artikel i Yogatidningen OMYoga om de Vetenskapliga effekterna av
huvudstående


Forskning om yoga och lite resultat från några av mina första pilotstudier. Svensk Idrottsmedicinhär


Yoga-kropp- och själ-träning, Svensk Idrottsforskning här


Body-Mind träning, dess fysiologiska och mentala effekter, Svensk Idrottsforskning här


Kropp och själ träning, Svensk Idrottsforskning här


Är fysisk yoga en effektiv träningsform? Svensk Idrottsforskning här


Sammanställning av forskningsartiklar om effekten av yogaträning för astmatiker (ett projekt i min magisterutbildning) här


Min magisteruppsats om utbrändhet och immunsystemet (TNF-alpha (en cytokin)) här


Yogaprogram (populärvetenskapligt)

Yoga

Näscykeln - det biologiska fenomenet här

Vilande/Restorative/Yin yoga, Yoga bort dina klimakteriebesvär här

Testa superyogan, Dynamiskyoga gör dig starkare och smidigare här

Maghälsa med yoga här

Träna ayurvediskt här

Följ istället min vetenskapsblogg (marianpapp.wordpress.com), här uppdateras inte ofta.


Publicerade läsvärda artiklar av andra författare (nyaste överst, mer aktuell info följ min vetenskapsblogg på marianpapp.wordpress.com)


Yogaträningens effekt på examinationsstress, C-uppsats från Luleå av Leila Farzan här


Moderna myter om mindfulness (Läkartidningen) här nämns den filosofiska bakgrunden till att skapa "rätt" medvetenhet och för en buddistisk mindfulness är en etisk livsföring viktig och att man ska undvika de "dåliga rötterna" till mindfulness som är bl. a begär. De "goda" rötterna är icke fasthållande, välvilja och förståelse här


Naturen som kraftkälla på naturvårdsverkets hemsida de skriver bl.a om hur blodtrycket sänks av naturbilder och att promenad i natur ger bäst återhämtning här


Funktionell återhämtning i Läkartidningen, de nämner bl.a att yoga är en bra metod, läsvärd! här


För mycket sömn skadligt, 6-7 timmar optimalt av sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt här


Uppsats om upplevelser av Yoga på bl.a kroppskännedom, ur ett sjukgymnastiskt perspektiv här


Forskningsrapport om effekterna på hjärta och kärl av huvudstående (från 1963!) här


Bra info (delvis forskningsbaserad men bra!) om effekterna på rygg och kropp om inversioner här


Avhandling om basal kroppskännedom (Roxendal), klassiker och går i linje med medvetandeträning som yogaklasserna bygger på här


Uppsats om Yoga utomhus (trädgårdsmiljö) kopplat till chakras - intressant! här


Yoga är mind-body medicine från NCCAM:s hemsida här


The Healing Psychology of Yoga, intressant artikel skriven av psykolog Richard L Peterson här


Kontrollerad studie av Moa Wolff, effekterna av vänster näsborrsandning och ryggflex på blodtrycket (2010) (15 min - 2 gånger per dag) här


Forskningsrapport om akuta effekter (blodtryck, puls mm) av vissa yogaposer, på Iyengaryoga härC-uppsats av Anna Christiansen om vår yogastudie, om upplevda symtom och mindfulness här


Yoga som stresshantering, av Ingrid Håkansson här


Yoga och isometrisk uthållighet i bål: Yogautövningens påverkan på den fysiska och mentala hälsan här


C-uppsats om yoga och identitet? här


Mind-Body Medicine: An Overview, forskning från NCCAM om Body-Mind (Kropp och själträning) här


C-uppsats om basal kroppskännedom från Karolinska av Kerstin Eriksson och Olle Ingeson här


Kroppsmedvetande och kroppsuppfattning, går i linje med yogaträningen, från forskning pågår här


C-uppsats från GIH av Mica Almberg väl värd att läsa. Är yoga hälsa? Svaret är ja här


Magisteruppsats av Helen Nordström som har undersökt effekterna av poweryoga och jämfört med friskis och svettis gymnastik här


Artikel om Iyengaryoga i Svensk Idrott här


C-uppsats av Åsa-Helena Nilsson som har undersökt effekterna av yoga och dess effekter på stress, depression och ångest här


Adho Mukha Vrksasana

Adho Mukha Vrksasana

Kurser och fördjupningsworkshops här

Lurigt väder på Mt Cook
Yogaforskning och föreläsningar
Copyright 2017 mpwork-marianpapp | marianpapp.se | Funktionell/Dynamisk/Evidensbaserad hathayoga
Marian Papp 070 694 6553