Allmänt

Yoga
Jag arbetar med en kraftfull evidensbaserad fysisk yogaform som fokuserar på att öka balans, djup styrka, korrekt andning, kroppsmedvetenhet, koncentration och välbefinnande. Min yogaskola i Stockholm startade jag 1995.

Min bakgrund är inom Hatha Yoga (Iyengaryoga) min undervisning följer min egen träning och jag väljer de mest effektiva övningarna.

Vi finslipar kontinuerligt på bättre hållning, andningsteknik kroppskännedom och rörelsemönster.

Nukänslan/Mindfulness
Yogaträning använder nukänslan och observerandet. Genom att bli mer lyhörd för kroppens signaler ökar medvetenheten om samspelet mellan kropp och själ som kan öka möjligheterna att hantera stress.

Psykofysisk träning (som yoga är) innebär att vara fullständigt närvarande och absorberad i det man gör.

Parsva Bakasana

Parsva Bakasana

Mer aktuell info se min vetenskapsblogg


Yoga
Copyright 2017 mpwork | marianpapp.se | Funktionell/dynamisk/evidensbaserad hatha yoga
Marian Papp 070 694 6553